De studie

Introductie
Ongeveer 5-10% van de vrouwen ervaart depressieve klachten tijdens de zwangerschap. Dat zijn ongeveer 20.000 vrouwen per jaar in Nederland.

Depressieve klachten kunnen nadelig zijn voor je kindje. Zo is er de kans dat je kindje vroeger geboren wordt of met een lager geboortegewicht. Het is dus belangrijk om behandeld te worden voor je depressieve klachten.

Momenteel zijn er nog geen goed onderzochte mogelijkheden voor de behandeling van depressieve klachten tijdens de zwangerschap. Vaak wordt daarom antidepressieve medicatie voorgeschreven. Het voordeel hiervan is dat je je snel weer beter kan voelen. Het is echter niet helemaal duidelijk of deze medicatie effecten kan hebben voor je ongeboren kindje.
Ook kan het zijn dat je behandeld zal worden door een psycholoog of psychiater. Deze behandelingen zijn niet nadelig voor het (ongeboren) kind. Deze behandelingen duren echter vrij lang en er is een kans dat je nog niet beter bent wanneer je kindje geboren wordt.

Daarom willen wij graag onderzoek doen naar een alternatieve therapie: lichttherapie. Deze vorm van therapie is al bewezen in andere groepen mensen, zoals mensen met een winterdepressie en ouderen. Daarbij zijn er niet veel bijwerkingen. Daarom willen we deze therapie onderzoeken in zwangere vrouwen.

Hoe ziet de studie eruit?
Wanneer een zwangere vrouw zich aanmeldt bij de studie, wordt eerst gekeken of zij kan en mag meedoen. Hierbij kijken wij naar hoe lang de vrouw zwanger is, of zij op het moment veel klachten ervaart en of zij medicatie slikt. Dit wordt het vooronderzoek genoemd. Het vooronderzoek kan via de telefoon, in het ziekenhuis of bij de vrouw thuis plaatsvinden. Zo kunnen wij goed beoordelen of deelname mogelijk is.

Vrouwen die deelnemen aan de studie worden door loting in twee verschillende groepen ingedeeld (dit heet een gerandomiseerde studie). In deze twee groepen onderzoeken we verschillende soorten licht, elk met een eigen intensiteit en kleur. Zo kunnen wij kijken welke soort licht meer effectief is.
Onder het kopje ‘Wat is lichttherapie?’ wordt precies uitgelegd hoe lichttherapie werkt.

Bij deelname aan de studie zullen wij goed blijven kijken hoe het met de deelneemster gaat. Op vaste momenten tijdens de zwangerschap en na de bevalling zullen wij de deelneemster benaderen voor extra informatie. Dit zal vooral bestaan uit enkele vragenlijsten. Een paar keer vragen wij ook om wat lichaamsmateriaal: speeksel, haar en urine. Ook zullen we het kindje onderzoeken. Bij ‘Documenten‘ is een handig overzicht van alle meetmomenten te vinden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie bij het kopje ‘Veelgestelde vragen’ of neem vrijblijvend contact met ons op.

Advertenties