Professionals

Al bekend met de studie, maar op zoek naar de juiste papieren? U kunt alles vinden onder het kopje ‘Documenten’.

Misschien heeft u in de praktijk wel eens te maken gehad met de doelgroep van de studie: zwangere vrouwen met depressieve klachten. Wellicht heeft u zich wel eens afgevraagd welke behandeling geïndiceerd is en of het gebruik van antidepressiva wel verantwoord is. Het ‘Bright up!’ team wil daarom de mogelijkheden van een alternatieve therapie onderzoeken: lichttherapie.

Wat kunt u als professional doen?
Ons doel is om vrouwen te werven tijdens hun eerste prenatale bezoek aan de verloskundigenpraktijk (eerstelijns zorg) of het ziekenhuis (tweedelijns zorg). Vrouwen die tussen de 12 en 32 weken zwanger zijn en last hebben van depressieve klachten kunnen deelnemen aan de studie. Daarnaast kunnen vrouwen zichzelf opgeven door contact met ons op te nemen via de website of via e-mail. Ook benaderen wij praktijken en ziekenhuizen met de vraag of zij willen bijdragen aan de werving van deelneemsters. Bent u als professional nog niet benaderd, maar wilt u ook graag uw steentje bijdragen aan de studie op het gebied van werving, neem dan contact met ons op. We waarderen dit zeer.

Het onderzoek is geïnitieerd vanuit het Erasmus MC en wordt in samenwerking met Philips uitgevoerd. Daarbij is er een samenwerking met een aantal verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen in de regio Rotterdam en omstreken. Met behulp van deze gezamenlijke inspanning willen wij een diverse groep vrouwen bereiken met verschillende achtergronden en leefomstandigheden. De studie wordt gesponsord door NWO (projectcode 058-14-003) en Philips.

Wat wordt er van u als professional verwacht?
Hoewel de meeste onderzoeksgerelateerde handelingen worden uitgevoerd door de onderzoekers van de ‘Bright up!’ studie, is de hulp van u als professional erg belangrijk. Uw hulp is belangrijk bij:
– De werving van geschikte deelnemer.
– Het doorgeven van de bevalling aan de onderzoeker.
– Het na de bevalling aanleveren van een aantal zwangerschap- en partusgegevens. Dit zijn gegevens zoals die ook aangeleverd dienen te worden aan de PRN.

Voor een beknopte samenvatting van het onderzoeksprotocol, kunt u contact opnemen met de onderzoeker.

Advertenties